Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні  відзнаки Департаменту освіти  і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Січень 20, 2017 Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка|Новини 2086 переглядів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає перелік установлених Департаментом освіти і науки облдержадміністрації заохочувальних відзнак, якими нагороджуються працівники Департаменту, закладів, установ, організацій, що належать до сфери його управління, інші працівники сфери освіти, а також вищезазначені особи після виходу на пенсію.

2. У Департаменті встановлені такі заохочувальні відзнаки:

1) Подяка Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації;

2) Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації;

3) Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Нагородження заохочувальними відзнаками Департаменту освіти  і науки Хмельницької обласної державної адміністрації проводиться:
за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги  під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, за підсумками навчального року та високі результати атестації педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників;
з нагоди професійних свят;
з нагоди ювілеїв.

4. Наступне нагородження заохочувальними відзнаками осіб, які були відзначені державною нагородою, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та Департаменту освіти  і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, можливе не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію або результати роботи яких мають важливе міжнародне та загальнодержавне значення.

5. Подяка Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації є заохочувальною відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту, навчальних закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної та вищої освіти, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше одного року та раніше були відзначені органами управління освітою, керівниками вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, закладів обласного підпорядкування за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки.

6. Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації є заохочувальною відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту, навчальних закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної та вищої освіти, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері не менше двох років та раніше заохочувались Подякою Департаменту, за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

7.  Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, працівники установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту, навчальних закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної та вищої освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше трьох років та раніше заохочувались Грамотою Департаменту, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

ІІ. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення відзнаками, здійснюється відкрито за основним місцем роботи і оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію про підстави для порушення клопотання про нагородження (далі – подання).

2. Подання вносяться на ім’я директора Департаменту заступниками директора Департаменту, начальниками місцевих органів управління освітою, керівниками структурних підрозділів Департаменту, навчальних закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної та вищої освіти, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту.

3. Подання подаються до Департаменту не пізніше ніж за місяць до запланованої дати нагородження.

4. До подання додаються:
довідка-подання (згідно додатку), у якій визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було відзначено претендента на відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Довідка-подання на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркушах формату А4, підписується керівником та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності) і затверджуються печаткою. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Довідки-подання складаються в алфавітному порядку згідно з поданням;
згода осіб, які представляються до заохочення відзнаками, на обробку їх персональних даних.
Усі документи подаються в одному примірнику.

5. Довідки-подання та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

6. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та довідці-поданні, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відзнаками та підписує довідку-подання.

7. Рішення про відзначення приймає директор Департаменту, а у разі його відсутності – особа, що виконує його обов’язки, за результатами вивчення матеріалів на засіданні постійнодіючої комісії з розгляду матеріалів щодо нагородження працівників навчальних закладів області, відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій/міських рад/об’єднаних територіальних громад.

8. Відзначення заохочувальними відзнаками проводиться наказом директора Департаменту.

ІІІ. Порядок вручення заохочувальних відзнак

1. Заохочувальні відзнаки вручаються в урочистій обстановці директором Департаменту або за його дорученням заступниками директора, керівниками структурних підрозділів Департаменту, керівниками місцевих органів управління освітою, установ, організацій, що належать до сфери управління Департаменту, керівниками закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної та вищої освіти.

2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

3. У разі втрати заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.
 

Заступник директора – начальник
управління освітньої діяльності та
організаційного забезпечення Департаменту Т.Дупляк