Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Основні функції

Вересень 22, 2016 Департамент 2851 переглядів

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації

1. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
2. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.
3. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.
4. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.
5. Забезпечення розвитку освітнього, творчого, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.
6. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності.
7. Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.
8. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.
9. Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації.
10. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій у регіоні.
11. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
12. Координація діяльності щодо дотримання актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності.
13. Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, упровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток Хмельницької області.
14. Сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації у регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам Хмельницької області.
15. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.
16. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.
17. Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.
18. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області