Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Нормативно-правові документи щодо забезпечення навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Квітень 3, 2017 Нормативна база 2749 переглядів

 ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про видавничу справу»
Закон України  «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
Указ Президента України № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»
Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 210 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181 і від 14 січня 2015 р. №6”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 181 «Про затвердження  Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 231 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 181» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1564  “Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН України від 22.02.2016 №144  “Про внесення змін до наказу  Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 року №78”
Наказ МОН України від 05.02.2016 №78 “Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів”
Наказ МОН України від 06.01.2015 №5 “Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів” 
Наказ МОН України від 22.12.2014 №1495 “Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” 
Наказ МОН України від 11.12.2014 №1461 “Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів” 
Наказ МОН України від 07.10.2014 №1149 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів” 
Наказ МОН  України  від 22.07.2015 № 786 «Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету» 
Наказ МОН України від від 20.05.2014 №610 “Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру)”
Наказ МОН України від 02.12.2013 №1686 “Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”
Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 року №1427 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 19/22551 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками»
Наказ МОНмолодьспорту України від 02.08.2012 року №882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ МОНмолодьспорту України від 03.03.2012 року №409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»
Наказ МОНмолодьспорту України від 02.03.2011 року №209 «Деякі питання створення фонду офсетного паперу»

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Лист МОН України від  21.02.2016   1/9-142 Про організацію забезпечення підручниками учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчлаьних закладів”
Лист МОН України  від 08.06.2015 №1/9-233 “Про збір коштів з батьків для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів”