Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Положення про обласний конкурс Клуб Веселих і Кмітливих «Проф.фест» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

Липень 16, 2017 Освіта|Професійно-технічна освіта 735 переглядів

Завантажити документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
________ 2017 № ________

Положення
про обласний конкурс Клуб Веселих і Кмітливих «Проф.фест» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Обласний конкурс Клуб Веселих і Кмітливих «Проф.фест» (далі – КВК «Проф.фест») серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області (далі – конкурс) проводиться з метою створення сприятливих умов для задоволення потреб молоді у творчій самореалізації, організації змістовного та продуктивного дозвілля, сприяння професійному самовизначенню та свідомому вибору професії, популяризації актуальних на ринку праці професій, підвищення їх престижу.

2. Завданнями конкурсу є:
виявлення, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді, створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу;
організація змістовного дозвілля учнівської молоді;
формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці;
виховання в учнівської молоді патріотизму, бажання працювати на благо України;
інформування молоді про стан та тенденції ринку праці, популяризація актуальних професій та спеціальностей;
сприяння формуванню мотивації до свідомого вибору професійної діяльності, позитивного ставлення до всіх видів професійної діяльності;
стимулювання учнівської молоді до самопізнання, самоосвіти, виховання професійно важливих якостей з метою професійного самовизначення і становлення особистості;
заохочення молоді до отримання професій, актуальних на ринку праці;
привернення уваги широких верств громадськості до проблем професійної самореалізації молоді, інформування щодо освітніх послуг професійно-технічних навчальних закладів.

3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснює:
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації;
Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.

4. Використання і обробка персональних даних, одержаних з метою виконання вимог цього Положення, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і термін проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться щороку поетапно:
1-й етап – відбірковий, проходить між учасниками у професійно –
технічних навчальних закладах області;
2-й етап – зональний, проходить між переможцями 1-ого етапу професійно-технічних навчальних закладів області;
3-й етап – обласний, проходить між переможцями 2-ого етапу професійно-технічних навчальних закладів області.

2. Склад оргкомітету і журі конкурсу затверджується:
на відбірковому етапі – наказом керівника професійно-технічного навчального закладу;
на зональному та обласному етапі – наказом директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Терміни проведення відповідних етапів конкурсу визначаються наказом директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, про що учасникам повідомляється у листі-виклику Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді.

ІІІ. Умови участі

1. До участі у конкурсі запрошуються учні професійно-технічних навчальних закладів області.

2. Кількісний склад команди для участі у конкурсі не повинен перевищувати 10 осіб, включаючи капітана.

3. Учасники конкурсу обов’язково заповнюють заявку на участь у конкурсі (додається) та надсилають її на електронну адресу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді ХDCEVYM@i.ua.
ІV. Умови проведення

1. Щорічно визначається загальна тема конкурсу.

2. Програмою проведення конкурсу передбачено:
«Привітання»;
«Розминка»;
«Музичне домашнє завдання».

3. «Привітання».
Для участі у конкурсі формується команда, яка в гумористичній формі пропагує обрану професію серед учнівської молоді (не більше 7 хвилин). Кожна команда презентує власний девіз, який відображає пропаганду професії чи ряду професій.
Тематика виступів спрямовується на популяризацію, пропаганду та роз’яснення серед молоді переваг певної професії, формування позитивного ставлення усіх учасників до робітничих професій. Виступи команд висвітлюють, в образній комічній формі, роботу фахівця, тощо.
Максимальна оцінка – 15 балів.

4. «Розминка».
Кожна команда готує два короткі запитання командам-суперникам і після усіх відповідей дає свій варіант. Запитання повинні відповідати темі зустрічі.
Час на обдумування – 30 секунд.
Максимальна оцінка – 10 балів.

5. «Музичне домашнє завдання».
Команди готують музичні гумористичні номери, що відповідають тематиці зустрічі. Жанровість не регламентується (пісенний, танцювальний, пародійний та ін.).
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
Максимальна оцінка – 15 балів.

6. У разі недотримання регламенту виступу команді знімається 1 бал із загальної кількості отриманих у конкурсі (до 30 секунд понад встановленого терміну – не враховується).

7. Використання під час виступу фонограми «+» забороняється, у такому випадку команді знімається 1 бал із загальної кількості отриманих у конкурсі.

8. Конкурсні програми виконуються українською мовою.

9. Не допускається у композиціях демонстрація негативних елементів: неетичні фрази, елементи політичної реклами, процес вживання наркотичних речовин, стан сп’яніння, безладні стосунки, пропагування стану наркотичного та алкогольного сп’яніння. За порушення вказаних вимог з команди знімається 5 балів із загальної кількості отриманих у конкурсі.

10. Виступи повинні бути позитивно зорієнтовані, можуть поєднувати різні жанри, стилі і напрямки мистецтва. Усі конкурсні виступи повинні відображати гумористичний характер. Рекомендується дотримуватись принципів культуровідповідності, толерантності, емоційності та життєтворчості.

11. Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний досвід і необхідність залучення молоді до робітничої справи.

12. Оцінювання виступів конкурсантів здійснюється журі, враховуючи такі критерії:
компетентність у сфері професій, які презентуються;
сценічний образ команди (сукупність засобів і прийомів виступу, уміння вільно поводитись на сцені);
рівень художнього смаку, виявлений при створенні костюмів і реквізиту;
якість фонограм або супроводу;
гумор, актуальність жартів, імпровізація;
командна гра;
дотримання регламенту виступу;
відповідність змісту і форми виступу завданням конкурсу;
оригінальність, творчий підхід у виконанні;
підтримка позитивного іміджу представлених професії;
виконавська майстерність;
естетичний та етичний рівень виконання;
сценічна культура, артистизм, музикальність.

V. Підведення підсумків та нагородження

1. Підведення підсумків здійснюються журі на кожному етапі конкурсу згідно з критеріями оцінювання.

2. Переможець визначається за сумою набраних балів за усі етапи конкурсу.

3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Заступник директора – начальник
управління професійної освіти
та ресурсного забезпечення
Департаменту А. Харчук

Додаток
до Положення про обласний конкурс КВК «Проф.фест» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
(пункт 3 розділ ІІІ)

ЗАЯВКА

команди _________________________________________________________
(повна назва)
про участь в зональному етапі обласного конкурсу КВК «Проф.фест» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Навчальний заклад _______________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва, поштова адреса)
2. Склад команди:


Прізвище, ім’я по батькові
Дата народження
Група, професія, курс

4. Капітан команди__________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

5. Супроводжуючі особи:____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, посада, телефон)

Керівник закладу ____________ (П.І.Б.)