Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Березень 1, 2018 Головна|Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка 651 переглядів

Про затвердження Положення
про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 січня 2018 № 129/2018 «Про делегування функцій управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадмяністрації», з метою організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти (додається).

2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації А. Харчук.

Директор Департаменту О. Фасоля

Заступник директора – начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту
_____________ 2018 р. _____________ А. Харчук

Начальник відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту
_____________ 2018 р. _____________ С. Фіярська

Головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту
______________ 2018 р. ____________ В. Тунгасова

Головний спеціаліст відділу організаційно-
нормативного забезпечення управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту
____________ 2018 р. ___________ Н. Блажкова

Тунгасова В.
70-28-83

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
освіти і науки Хмельницької
обласної державної
адміністрації
від___________№__________

Положення
про проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад керівників державних закладів
професійної (професійно-технічної) освіти

І. Загальні положення

1. Це Положення регламентує питання організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету.

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору на посаду керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, фінансування якого здійснюється з обласного бюджету є наказ директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

3. Конкурсний відбір на посаду керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, фінансування якого здійснюється з обласного бюджету, здійснюється за наявності вакантної посади.

4. Для проведення конкурсного відбору директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації утворює конкурсну комісію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Склад конкурсної комісії затверджуються наказом директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв кандидатів на посаду та доданих до них документів.

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсного відбору

1. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації або в засобах масової інформації.

2. В оголошенні зазначаються такі відомості:
найменування та місцезнаходження закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;
перелік документів, що подаються кандидатом, та вимоги щодо їх оформлення;
дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;
вимоги до кандидата та конкурсної пропозиції.
адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 3 розділу ІІ цього Положеня.

3. Для участі в конкурсному відборі кандидат особисто або поштою подає/надсилає конкурсній комісії разом із заявою на ім’я голови конкурсної комісії:
1) належним чином завірені копії:
документа, що посвідчує особу,
трудової книжки,
документа про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;
військового квитка (для військових службовці або військовозобов’язаних);
2) біографічну довідку (резюме);
3) згоду на обробку персональних даних;
4) заповнений особовий листок по обліку кадрів;
5) дві фотокартки розміром 4*6 см;
6) конкурсну пропозицію (програму розвитку закладу);
7) інші документи на його розсуд.

4. Відповідальність за достовірність документів несе кандидат.

5. Заява та документи приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:
номер заяви;
прізвище, ім’я та по батькові кандидата, відомості про місце його проживання (реєстрації);
дата запису;
прізвище, ім’я та по батькові особи, що зробила запис.

6. Зміст заяви та інших документів, поданих кандидатами, не розголошуються до початку засідання конкурсної комісії, на якому проводиться їх розгляд.

ІІІ. Проведення конкурсного відбору

1. За рішенням конкурсної комісії кандидат не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:
неподання ним одного із зазначених у пункті 3 розділу ІІ цього Положення документів;
невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

2. Кандидати, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

3. За рішенням конкурсної комісії визначається дата проведення загальних зборів трудового колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти, на керівну посаду якого проводиться конкурсний відбір.

4. На загальних зборах учасники конкурсного відбору мають можливість зустрітися з трудовим колективом, викласти свою програму розвитку закладу.

5. Загальні збори закладу професійної (професійно-технічної) освіти визначають та рекомендують кандидатуру на посаду керівника шляхом таємного або відкритого (за рішенням зборів) голосування і надають своє рішення конкурсній комісії. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер.

6. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасників конкурсного відбору та враховує відповідність учасників та їх конкурсних пропозицій встановленим вимогам.

7. Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана конкурсною комісією найкращою. Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору.
У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

8. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні конкурсної комісії.

9. За рішенням конкурсної комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції.

10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

Заступник директора – начальник
управління професійної освіти
та ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації А.Харчук