Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Діяльність

Листопад 23, 2020 Без категорії 289 переглядів

      Створення рівного доступу до якісної освіти дітям

з особливими освітніми потребами

станом на 01.10.2020

 Організація роботи інклюзивно-ресурсних центрів області

З 01 вересня 2018 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Хмельницької області створено інклюзивно-ресурсні центри на рівні 26 територіальних громад, міст та районних центрів області.

Із 28 інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ): 9 розміщено в окремих приміщеннях, 12 – у закладах загальної середньої освіти, 4 – в інших закладах освіти, 3 – в інших закладах (установах).

Є потреба в утворенні ще 2 інклюзивно-ресурсних центрів у місті Хмельницький та 1 – у місті Кам’янець-Подільський, відповідно  до розрахункової кількості ІРЦ по відношенню до кількості дитячого населення.

Для надання якісних послуг в інклюзивно-ресурсних центрах проблемою залишається забезпечення кадрами.

Станом на 01 жовтня 2020 року, у 28 ІРЦ кількість штатних одиниць педагогічних працівників становить 177,3 (67 %); технічного   та обслуговуючого персоналу – 30,3 (36 %).  В  той час, як кількість штатних одиниць – педагогічних працівників, затверджених засновником, становить  266 штатні одиниці (79,1 % від потреби); технічного та обслуговуючого персоналу – 41,8  (54,4 % від потреби).

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», з метою якісної підготовки та забезпечення єдиних підходів до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами для інклюзивно-ресурсних центрів області виділено 2 803,00 млн. грн (140 150,00 грн. –  вартість 1 комплекту). Всі 27 інклюзивно-ресурсних центрів вже отримали методики.

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрівобласті покладено на обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти, який утворено шляхом реорганізації обласної психолого-медико-педагогічної консультації та введено його до структури та штатного розпису обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Чисельність центру складає 5 штатних одиниць.

     Проблеми при організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів:неукомплектованість штатної чисельності педагогічних працівників,  технічного та обслуговуючого персоналу ІРЦ та недостатній рівень їх фахової підготовки, невідповідність кількості ІРЦ у містах Кам’янець-Подільський, Хмельницький, відповідно до розрахункової кількості ІРЦ по відношенню  до кількості дитячого населення.