Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Нормативно-правове забезпечення

Листопад 12, 2020 Освіта|Загальна-середня освіта|Інклюзивна освіта|Нормативно-правове забезпечення 321 переглядів

Конвенції  
Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку № 4 (2016)                   від 02.09.2016 http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/CRPD-C-GC-4_ukr.pd
   
Закони  
Закон України «Про дошкільну освіту»  від 11.07.2001 № 2628-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
Закон України «Про освіту»                                    від 05.09.2017 № 2145-VІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000  № 1841-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14#Text
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб                                 з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06.09.2018 року № 2541-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text
   
Постанови
Постанова Кабінету Міністрів України                      від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України                       від 21.08.2019 .№800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Мінстрів України                        від 21.08.2019 №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України                       від 21.08.2019   № 773 (№ 585 від 23.04. 2003 р.)  «Про встановлення строку навчання                         у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України   від 10.07.2019  № 636 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України              від 10.07. 2019  № 635 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України          від 10.04.2019 530   «Про затвердження  Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text
Постанова Головного Державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку               з поширенням корона вірусної хвороби  (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
Постанова Головного Державного санітарного лікаря  від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти             на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби  (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
 
Накази
Наказ Міністерства освіти і науки України           від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення іклюзивно-ресурсних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981 «Про затвердження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я                       та міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей                    і підлітків» https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23052018–981-pro-zatverdzhennja-perekladu-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ta-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ditej-i-pidlitkiv
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981 «Про затвердження міжнародної класифікації функціонування. Обмежень життєдіяльності та здоров’я                        та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей                   і підлітків» https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23052018–981-pro-zatverdzhennja-perekladu-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ta-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ditej-i-pidlitkiv
Наказ  Міністерства освіти і науки України 21.06.2019 № 873 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України                    від 23.04.2018 року № 414» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-navchannya-fahivciv-inklyuzivno-resursnih-centriv
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2019   № 671 «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-navchannya-fahivciv-inklyuzivno-resursnih-centriv
Наказ Міністерства освіти і науки України              від 05.08.2019 № 1069 «Про затвердження форми звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкції щодо                         їх заповнення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0983-19#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України                                 від 06.09.2020 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
   
Листи Міністерства освіти і науки України
Лист міністерства освіти і науки України                      від 18.12.2019 № 6/954-19 «Про затвердження форми звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0983-19#Text
Лист Міністерства освіти і науки України                                 від 03.04.2020 № 1/9-185 «Про організаційні засади роботи інклюзивно-ресурсних центрів               в умовах карантину» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/72746/
Лист Міністерства освіти і науки України                від 04.05.2020 № 1/9-232 «Щодо організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-inklyuzivno-resursnih-centriv
   
Розпорядження голови обласної державної адміністрації  
   
Рішення обласної ради