Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Про внесення змін до Порядку направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

Березень 12, 2018 Головна|Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка 434 переглядів

Про внесення змін до Порядку
направлення дітей до закладів
оздоровлення та відпочинку за
рахунок коштів обласного бюджету

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VI (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами), обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії обласної ради від 30 квітня 2014 року № 24-23/2014 (зі змінами), Положення про Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 11 лютого 2014 року № 49/2014-р та з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів обласного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого наказом директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 10 серпня 2016 року № 362-од, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції _______, виклавши його у новій редакції (додається).
2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О. Фасоля

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
10 серпня 2016 року № 362-од
(у редакції наказу директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації
_______ 2018 року № _____)

Порядок
направлення дітей до закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

І. Загальні положення

1. Порядок направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Порядок) застосовується під час підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету.

2. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – Департамент) здійснює оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету шляхом проведення процедури закупівлі послуг за бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства.

3. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей пільгових категорій здійснюється безоплатно.

4. Підбір та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюють структурні підрозділи, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі – Підрозділи).

5. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

6. Дитина має право на безоплатне направлення до закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету один раз на рік за умови, що вона не оздоровлювалася у поточному році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

ІІ. Механізм розподілу путівок до закладів оздоровлення та відпочинку

1. Департамент затверджує розподіл путівок до закладів оздоровлення та відпочинку у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в області за даними органів державної статистики за попередній рік з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

2. Розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на відповідну зміну, які виділяються Підрозділам, здійснює відділ організаційно-нормативного забезпечення управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту. Департамент координує діяльність Підрозділів, спрямовану на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Керівники Підрозділів забезпечують формування бази даних відповідних категорій дітей, які потребують оздоровлення у закладах оздоровлення та відпочинку, і керуються цими даними для розподілу виділених путівок.

ІІІ. Процедура надання путівок до закладів оздоровлення та відпочинку

1. Підрозділи, з урахуванням розподілу путівок, надають їх дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції;
дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
дітям, взятими на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
дітям-інвалідам;
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітям з багатодітних сімей;
дітям з малозабезпечених сімей;
дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
дітям – учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд;
дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
2. Відповідно до розподілу путівок Підрозділи здійснюють підбір дітей до закладів оздоровлення та відпочинку і подають до Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації у 5-денний термін до початку зміни списки дітей (електронний та паперовий варіанти за підписом керівника), які направляються в заклади оздоровлення та відпочинку.

3. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з інвалідністю; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

1. Для надання путівок до відповідних Підрозділів батьками, іншими законними представниками дітей, пільгових категорій подаються наступні документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:
копія свідоцтва про народження;
копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:
копія свідоцтва про народження;
копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:
копія свідоцтва про народження;
копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:
копія свідоцтва про народження;
копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до закладу оздоровлення та відпочинку;

5) для дітей із багатодітних сімей:
копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

6) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері;

7) для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
копія свідоцтва про народження;
довідка з місця реєстрації;
довідка з місця проживання;

8) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про склад сім’ї;
розпорядчий документ про створення будинку сімейного типу;

9) для дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах
копія свідоцтва про народження дитини;
клопотання соціальної служби;
довідка про перебування дитини на обліку в службі у справах дітей;

10) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка встановленого чинним законодавством зразка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

11) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
копія свідоцтва про народження;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського районного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та минулого років;

12) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:
копія свідоцтва про народження;
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

13) для відмінників навчання:
копія свідоцтва про народження;
копія табеля за останній навчальний рік;

14) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;
копія свідоцтва про народження;
клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;

15) для дитячих творчих колективів та спортивних команд:
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить творчий колектив, спортивна команда;
копії свідоцтв про народження;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання спартакіади міжнародного, всеукраїнського, міського, районного рівнів (1-3 особисте чи командне місце), отримані упродовж трьох останніх років.

16) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:
копія свідоцтва про народження;
довідка з місця роботи одного з батьків.

2. Перед відправленням діти, яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.

3. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою виконання цього Порядку здійснюється згідно з вимогами  Закону України «Про захист персональних даних».

V. Проїзд груп дітей до закладів оздоровлення та відпочинку

1. Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку проводиться організовано групами або індивідуально.

2. Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку організовується і здійснюється цими закладами. Відповідальними за збереження життя та здоров’я дітей, які направляються до закладів у складі організованої групи, на весь період перебування в дорозі, в день заїзду та до моменту передачі їх батькам та особам, що їх заміняють, є відповідні працівники закладів оздоровлення та відпочинку і супроводжуючі особи.

3. Діти, які направляються до закладу оздоровлення та відпочинку, повинні мати з собою речі, необхідні для перебування в закладі: предмети особистої гігієни; одяг і змінне взуття; дві зміни нижньої білизни; спортивне взуття та одяг; купальник, плавки, взуття, що не промокає; головний убір від сонця; теплі речі; кімнатне взуття.

4. Заклад оздоровлення та відпочинку після заїзду дітей у 5 – денний термін повідомляє Департамент про відповідність кількості дітей, що прибули фактично до закладу, кількості виділених путівок на зміну.

5. У випадку встановлення факту видачі путівки не за призначенням, а саме: дитина направлена до закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями; з недостовірною медичною картою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку – вона до закладу не приймається і відбуває до місця проживання з супроводжуючими.

6. У випадку хвороби дитини заклад оздоровлення та відпочинку обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання в тому числі і під час госпіталізації незалежно від терміну дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками, особами, які їх замінюють, та з Департаментом.

Заступник директора-начальник
управління освітньої діяльності
та організаційного забезпечення
Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної
державної адміністрації Т.Дупляк