ВР України


Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України “Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020. № 463-IX  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
Закон України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 №2745-VIII  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text
Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18.12.2018 №2657-VIII  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text