Департамент освіти на науки Хмельницької обласної державної адміністрації закликає до академічної доброчесності, адже однією підставою відрахування студента із закладу вищої освіти може стати факт наявності плагіату в роботі.

Ця норма міститься в проєкті Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в закладах вищої освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96   Згідно з документом, порушення академічної доброчесності повинно бути детально досліджено та доведено. Під час процедури відрахування через плагіат студенту мають бути надані права, передбачені законом.

Loading