Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення стійкості системи управління освітою в умовах воєнного стану».

Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання забезпечення стійкості системи управління освітою в умовах воєнного стану».

Конференція відбудеться 14 грудня 2023 року в онлайн-форматі. Початок роботи о 10:30 за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=qexrVlcGgM8 (резервне покликання): https://www.youtube.com/@donoblippo

Мета конференції – узагальнити та систематизувати основні тенденції та особливості форм і методів управління освітою в умовах воєнного стану, окреслити перспективи відновлення системи освіти в повоєнний час.

До участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, методисти, керівники та педагогічні працівники закладів освіти, фахівці в галузі освіти, керівні кадри та працівники органів управління освітою територіальних громад та військових адміністрацій, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Напрями роботи конференції:

 1. Круглий стіл «Організаційно-правові засади управління освітою в умовах автономізації освітньої мережі»(модератори: Сідашева Тетяна, директор департаменту освіти і науки  Донецької обласної державної адміністрації; Бурцева Юлія, ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент; секретар: Фільчакова Тамара, методист відділу менеджменту загальної середньої освіти (тел.+380999840288).
 2. «REстарт управління ЗЗСО: безпека, якість, цифровізація, подолання освітніх втрат» (модератори: Абизов Вадим, завідувач кафедри управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент (тел.+380506462287); Щербиніна Ганна, методист відділу менеджменту загальної середньої освіти (тел.+380999112844).
 3. «Управлінські підходи та стратегії надання психосоціальної підтримки в освітній сфері в умовах війни та післявоєнний час» (модератори: Малєєв Денис, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри педагогіки і психології, кандидат психологічних наук; Малєєва Оксана, доцент кафедри педагогіки і психології, кандидат психологічних наук (тел.+380983642039).
 4. «Управління у сфері спеціальної та інклюзивної освіти в умовах війни та повоєнний період» (модератори: Лопухіна Тетяна, доцент кафедри педагогіки і психології, методист відділу розвитку особистості, кандидат педагогічних наук (тел.+380950584948); Коваль Аліна, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (тел.+380501745798); Бобилева Яна, доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент (тел.+380509120195).
 5. «Управління дошкільною освітою: виклики сьогодення та перспективи відновлення» (модератори: Поуль Валентина, завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент (тел.+380666444772); Сопільник Алла, методист відділу дошкільної і початкової освіти (тел.+380507040202).
 6. «Трансформація професійної освіти в умовах воєнного стану: основні вектори забезпечення якості» (модератори: Останкова Лариса, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання, кандидат економічних наук, доцент (тел.+380501952226); Смирнова Олена, методист відділу організаційно-методичного супроводу підвищення кваліфікації та тренінгової роботи (тел.+380509879186).
 7. «Інституалізація позашкільної освіти та виховної роботи в умовах війни та вектори розвитку у повоєнний період»(модератори: Дубяга Андрій, завідувач відділу національного виховання, позашкільної та громадянсько-історичної освіти (тел. +380991747906); Золотар Олена, методист відділу національного виховання, позашкільної та громадянсько-історичної освіти (тел. +380502939515).

Для участі в конференції необхідно до 08 грудня 2023 р. заповнити та надіслати:

 • заявку (за покликанням): https://forms.gle/QHH8yjdHZH67iFrEA
 • електронний варіант тез доповіді, який прикріплюється до заявки у відповідному полі.

Після погодження оргкомітетом заявки необхідно здійснити оплату публікації тез, ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати квитанцію (фото- або скан-копію) про оплату на електронну пошту: bobyleva_yana@ippo.dn.ua

Збірник тез конференції буде виданий в електронному форматі. Організаційний внесок за участь у Конференції становитиме 250 гривень і покриватиме відшкодування витрат за корегування, редагування, макетування тез, підготовку сертифікатів учасників. Гроші переказувати на рахунок Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: код ЄДРПОУ 02135804, розрахунковий рахунок UA238201720314291004202044374, МФО 820172 в ГУ ДКСУ в Донецькій області. Обов’язково у квитанції зазначається призначення платежу: «За участь у конференції (прізвище та ініціали учасника)».

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

Обсяг тез доповіді – до 4 аркушів форматом А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

Шрифт – Times New Roman чорного кольору. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal.

Сторінки – без нумерації. Не використовувати переноси, примітки та гіперпосилання.

Поля: верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 25 мм; праве – 10 мм.

Абзацний відступ – однаковий упродовж усього тексту, дорівнює 1,25 см.

Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • індекс УДК;
 • назва тез наукової доповіді: стиль шрифту – жирний шрифт, великими літерами, вирівнювання – по центру;
 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив, без абзацного відступу, вирівнювання – по правому краю;
 • науковий ступінь автора (д-р пед. наук, канд. пед. наук, аспірант, здобувач освіти), його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив, без абзацного відступу, вирівнювання – по правому краю;
 • ідентифікатор ORCID авторів (при наявності);
 • основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний, з абзацним відступом, вирівнювання – по ширині;
 • назва «Список використаних джерел»: стиль шрифту – жирний; без абзацного відступу; вирівнювання – по центру (оформлення – відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»).

Якщо в тексті тез є рисунки та/або таблиці, їх необхідно представити у форматі *.jpeg або *.tif, з роздільною здатністю 300 dpi. Форматування назви таблиці (перед таблицею) або рисунка (після рисунка): стиль шрифту – без абзацного відступу; вирівнювання – по центру.

Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic. Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Кількість авторів тез – не більше трьох осіб.

 

Додаткова інформація

 1. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези доповідей, які виконані не за напрямом роботи конференції, містять плагіат, не відповідають вищезазначеним вимогам, подані з порушенням встановленого терміну.
 2. Отримання оргкомітетом вищезазначених матеріалів підтверджуватиметься протягом тижня.
 3. Публікації будуть наведені в авторській редакції.
 4. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідальність несуть автори публікацій та їх наукові керівники.

Контактна особа: Бобилева Яна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Тел.: +38050-912-01-95. E-mail: bobyleva_yana@ippo.dn.ua

Loading