Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Планування роботи Департаменту

Листопад 23, 2020 Без категорії 589 переглядів
Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення заходу Термін викона – ння Відповідальні виконавці Примітка
І. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницької обласної ради
Про хід виконання обласної програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області на період до 2020 року З метою виконання програми І квартал Харчук А.М. Фіярська С.І.  
Про звіт про виконання «Програми розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки» за 2019 рік З метою виконання програми І квартал Фасоля О.І.  
Про затвердження програми розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки З метою інформування про хід виконання програми ІІ квартал Фасоля О.І.  
Про створення сучасних умов забезпечення освіти впродовж життя педагогічних працівників та представників органів державної влади і місцевого самоврядування Надання якісних послуг в системі освіти 24 березня Фасоля О.І.  
Про стан підготовки закладів освіти Хмельницької області до 2020/2021 навчального року З метою проведення аналізу стану підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року 25 серпня Фасоля О.І.  
Екологічна освіта як одна із передумов вирішення екологічних проблем в області З метою формування екологічної культури серед населення області 24 листопада Фасоля О.І.  
ІІ. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА
Про діяльність Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, місцевих органів управління у сфері освіти з реалізації державної освітньої політики у 2019 році. З метою аналізу стану розвитку галузі освіта у 2019 році лютий Дупляк Т.В. Начальники відділів  
Про виконання рішення  № 2 колегії від 07.02.2019 “Про стан забезпечення рівного доступу до освіти дітям з особливими освітніми потребами” З метою аналізу виконання рішення лютий Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Про стан забезпечення ХОІППО методичного супроводу педагогічних працівників області в умовах модернізації освіти. З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи квітень Дупляк Т.В. Начальники відділів  
Про стан травматизму серед здобувачів освіти З метою аналізу стану та випадків травматизму квітень Рябчук О.В. Маївко Н.В.  
Про дотримання законодавства України щодо захисту прав, свобод                       та законних інтересів дітей, які проживають в інтернатах ЗЗСО, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи квітень Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Обговорення проєкту обласної Програми розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2026 роки. З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи квітень Дупляк Т.В. Начальники відділів  
Розвиток рад молодих вчених та механізми стимулювання молоді до наукової діяльності З метою проведення аналізу та покращення роботи вчених рад Квітень Харчук А.М. Фіярська С.І. Павлюк О.М.  
Про виконання рішення № 3 колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 12 листопада 2019 року «Про стан забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку» З метою аналізу виконання рішення квітень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  
Про хід виконання заходів щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти області З метою створення ефективної освітньої мережі, підвищення якості надання  освітніх послуг червень Дупляк Т.В. Начальники відділів  
Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році. З метою проведення аналізу та покращення роботи щодо атестації педагогічних працівників червень Дупляк Т.В. Начальники відділів  
Про хід виконання рішення № 3  колегії Департаменту освіти і науки від 12 листопада 2019 року   «Про стан забезпечення обов’язковою освітою дітей старшого дошкільного віку» З метою аналізу, покращення роботи та контролю за виконанням рішення колегії червень Дупляк Т.В. Начальники відділів, головні спеціалісти  
Про стан організації харчування в закладах дошкільної, загальної середньої освіти З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи жовтень Дупляк Т.В. Начальники відділів, головні спеціалісти  
Про ефективність використання в закладах освіти області сучасного обладнання та засобів навчання для вивчення предметів природничо-математичного циклу та підготовки до запровадження профільного навчання. З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи жовтень Дупляк Т.В. Начальники відділів, головні спеціалісти  
Про ефективні форми методичної роботи ХОІППО щодо забезпечення якісної дошкільної освіти З метою здійснення аналізу та удосконалення роботи жовтень Дупляк Т.В. Очеретянко В.І.  
Організація охорони праці та забезпечення  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти З метою аналізу створення безпечних умов в закладах освіти жовтень Харчук А.М. Фіярська С.І. Партасюк О.В.  
Про стан реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду                    та виховання на 2017-2026 роки З метою аналізу стану виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р                 та Стратегічного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області листопад грудень Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Про роботу із зверненнями громадян З метою аналізу та покращення роботи у сфері виконання Закону України «Про звернення громадян» грудень Дупляк Т.В. Рябчук О.В. Маївко Н.В.    
ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування (участь в заходах по районах)
Участь у проведенні свята «Останній дзвоник» та врученні документів про освіту у  закладах загальної середньої освіти З метою привітання учасників освітнього процесу травень -червень Фасоля О.І. Дупляк Т.В. начальники та головні спеціалісти відділів  
Участь у роботі підсумкових колегій відділів/управлінь освіти, педагогічних рад закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування З метою ознайомлення з основними вимогами  організації освітнього процесу у  закладах освіти у 2020/2021 навчальному році серпень Фасоля О.І. Дупляк Т.В. начальники та голоні спеціалісти відділів    
Участь у проведенні свят у  закладах загальної середньої освіти  на початок 2020/2021 навчального року З метою привітання учасників освітнього процесу вересень Фасоля О.І. Дупляк Т.В. начальники та головні спеціалісти відділів  
ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку облдержадміністрацію (звіти, інформації тощо)
Підготувати звіт про роботу із зверненнями громадян На виконання розпорядження голови облдержадміністрації щоквартально Блажкова Н.В.  
Підготувати звіт про  виконання плану роботи обласної державної адміністрації На виконання розпорядження голови облдержадміністрації щомісячно Блажкова Н.В.  
Підготувати інформацію про заходи, які заплановано на наступний місяць На виконання листа оргвідділу облдержадміністрації щомісячно Блажкова Н.В.  
Підготувати інформацію про реєстр публічної інформації На виконання листа облдержадміністрації щомісячно Блажкова Н.В.  
Підготувати та надати пропозиції до плану роботи обласної державної адміністрації На виконання листа облдержадміністрації щоквартально Блажкова Н.В.  
Забезпечити інформування про систему професійного навчання працівниками Департаменту На виконання Розпорядження КМУ від 10.05.2018 № 342-р, листа облдержадміністрації від 13.06.2018 № 70/09-10-2773/2018 пункт 6-щоквартально, пункт 9-річний Хрищанович Д.В.  
Про стан використання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;   З метою здійснення аналізу своєчасного педагогічного, методичного та технічного забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти зі спеціальними та  інклюзивними класами, інклюзивно-ресурсних центрів. січень Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Начальники відділів  
Про стан використання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; на Нову українську школу; на зміцнення матеріально-технічної бази З метою здійснення аналізу своєчасного педагогічного, методичного та технічного забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти зі спеціальними та  інклюзивними класами, інклюзивно-ресурсних центрів. щомісячно щоквартально Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Начальники відділів  
Підготувати звіт про наявність вакантних посад державних службовців На виконання листа облдержадміністрації від 11.07.2013 № 68/11-10-3773/2013 щомісячно до 25 числа Хрищанович Д.В.  
Підготувати звіт про кількісний склад державних службовців Наказ Нацдержслужби 24.07.2015 р. №161 січень квітень липень жовтень Хрищанович Д.В.  
Підготувати звіт про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі магістрів з галузі знань «Державне управління» Наказ Нацдержслужби 24.01.2014  №10 щоквартально Хрищанович Д.В.  
Підготувати звіт щодо дисциплінарних проваджень та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців На виконання Закону країни «Про державну службу» щоквартально Хрищанович Д.В.  
Підготувати інформацію про ідентифікацію та оцінку ризиків та план з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.10.2019 № 768/2019-р До 20 листопада Рябчук О.В.  
V. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку  Міністерство освіти і науки України, структурних підрозділів облдержадміністрації (звіти, інформації тощо)
Підготувати звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій по Департаменту освіти і науки Наказ Міністерства оборони України. На виконання листа облдержадміністрації  від 10.12.2014 № 68/18-36-5747/2014   січень Хрищанович Д.В.  
Підготувати звіт за 2019 рік про травматизм у побуті зі смертельним наслідком серед учнів ПТНЗ На виконання листа МОН від 02.12.2017 № 1/9-581 До l5.01.20 Партасюк О.В.  
Підготувати звіти за 2019 рік про: виконання обласних заходів з питань охорони праці  у ПТНЗ області; пожежі та наслідки від них у ПТНЗ області; дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту у ПТНЗ області.  На виконання листа МОН від 02.12.2017 № 1/9-581 До 25.01.20 Партасюк О.В.  
Підготувати інформацію про виконання Програми зайнятості населення Хмельницької області На виконання листа обласної державної адміністрації щоквартально Фіярська С.І.  
Підготувати звіт про виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686 –р січень Фіярська С.І.  
Підготувати в межах компетенції  інформацію про виконання Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 30.05.2018                № 453    щоквартально Поліщук О.В.  
Підготувати інформацію про виконання програми соціально-економічного розвитку області На виконання листа обласної державної адміністрації щоквартально Зінчук О.О.  
Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку учнівського самоврядування у ЗНЗ  та ПТНЗ області З метою узагальнення та оновлення даних січень Поліщук О.В.  
Підготувати інформацію щодо виконання Основних напрямів запобігання бездомності На виконання постанови Кабінету Міністрів України                                        від 13.03.2013 № 162 січень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати інформацію про виконання заходів із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей На виконання Указу Президента України від 01.06.2013               № 312/213 січень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати інформацію про стан забезпечення прав та законних інтересів дітей в області На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 27.08.2014 № 70/39-12-4113/2014 січень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати інформацію про виконання Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018      № 453    січень МарисюкА.А. Гончарук В.М.              
Підготувати інформацію про стан виконання плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                      від 13.12.2017 № 903 –р січень щоквартально Карвацький Д.В. .  
Підготувати звіт про виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686 –р січень Карвацький Д.В.    
Підготувати інформацію про реалізацію Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини На виконання розпорядженняКабінету Міністрів України від 11.09.2013р. №701-р. січень Карвацький Д.В. Гаркавенко Т.В.  
Підготувати інформацію про виконання плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року На виконання розпорядженняКабінету Міністрів України  від 22.08.2012р. №605-р. січень липень   Карвацький Д.В.  
Підготувати інформацію про збільшення обсягів будівництва, реконструкції приміщень, відкриття нових груп, зменшення черги на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.03.2017 № 11894/1/1-17 січень   Гаркавенко Т.В.  
Підготувати інформацію про кількість вихованців та учнів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи Лист Міністерства освіти і науки України щоквартально Маївко Н.В.  
Підготувати інформацію про стан  виконання Указу Президента від 20.03.2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» Лист Міністерства освіти і науки України щоквартально Рябчук О.В.  
Підготувати інформацію про стан  виконання дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту»  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 399 щоквартально Рябчук О.В.  
Підготувати інформацію щодо створення опорних закладів освіти в області На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.2017 №1/10-303 щоквартально   Карвацький Д.В.  
Звіт про 9-тикласників, що продовжують навчання для здобуття повної загальної освіти  на території Хмельницької області та  за її межами  Лист МОН № 1/9-10 від 09.01.2018 січень Мельник Т.П.  
Створення Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею з відокремленим структурним підрозділом у с.Новоселиця Старокостянтинівського району шляхом приєднання Новоселицького професійного аграрного ліцею до Старокостянтинівського професійного ліцею із зміною назви З метою проведення модернізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом їх реорганізації лютий Харчук А.М. Фіярська С.І. Зінчук О.О. Поліщук О.В.  
Підготувати інформацію про виконання плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики На виконання розпорядженняКабінету Міністрів України  від 12.10.2011р. №1058-р. лютий Карвацький Д.В.  
Підготувати інформацію про виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку На виконання розпорядженняКабінету Міністрів України  від 26.07.2018р. №530-р. лютий Карвацький Д.В.  
Підготувати інформацію про охоплення дітей закладами дошкільної освіти у сільській та міській місцевості На виконання Державної стратегії регіонального розвитку  на період до 2020 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 лютий Гаркавенко Т.В.  
Підготувати звітність про травматизм під час освітнього процесу в  закладах освіти за 2018 рік Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016 №851 лютий Карвацький Д.В.  
Підготувати інформацію про забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р березень Карвацький Д.В.  
Здійснити перевірку, відповідність паперових та електронних версій звіту діяльності інклюзивно-ресурсних центрів області за 2019 рік     Надати паперові  варіанти звітів до Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України       З метою перевірки достовірності звітів інклюзивно-ресурсних центрів з подальшим наданням їх до Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти                      і науки України. до 14 лютого             до 25 лютого ХОРЦ Мельник С.В.   МарисюкА.А. Гончарук В.М.       МарисюкА.А. Гончарук В.М.  
Забезпечити проведення організаційних заходів та моніторингу результатів щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (декларування доходів) На виконання Закону України «Про запобігання корупції» до 31 березня Хрищанович Д.В.  
Підготувати інформацію про випускників 9 та 11 класів та прийоми до 1 класу Лист Вінницького центру ЗНО квітень Мельник Т.П.  
Підготувати оперативну інформацію про зміни в мережі закладів дошкільної освіти       З метою оновлення та узагальнення даних травень Гаркавенко Т.В.  
Підготувати оперативну інформацію про закінчення 2019/2020 навчального року З метою оновлення та узагальнення  даних Лист МОН від 20.03.2016, № 1/9-162 травень червень     Карвацький Д.В. Мельник Т.П.  
Підготувати оперативну інформацію про закінчення 2019/2020 навчального року в закладах обласної/міської комунальної власності З метою оновлення та узагальнення  даних травень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати інформацію про виконання Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами На виконання наказу Міністерства освіти і науки України                 від 31.12.2015 № 1436 травень вересень   Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати інформацію про  організацію та проведення державної підсумкової атестації учнів в області З метою аналізу дотримання чинного законодавства червень Карвацький Д.В.  
Підготувати  узагальнену інформацію про стан розвитку дошкільної освіти  в 2020 році   На виконання резолюції віце-прем’єр-міністра України від 11.04.2014 № 15831/7/1-13 липень грудень Гаркавенко Т.В.  
Підготувати оперативну інформацію про удоско-налення мережі закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 навчальний рік   З метою оновлення та узагальнення  даних серпень Карвацький Д.В.  
Звіт про проходження  посадовими особами навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у навчально-методичних центрах, інших підприємствах, в установах та організаціях Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019  № 659 до 15 грудня Маївко Н.В.  
Підготувати  інформацію про виконання заходів щодо забезпечення прав і законних інтересів дітей На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.10.2010 № 1-1/749 грудень МарисюкА.А. Гончарук В.М.  
VІ. Питання для вивчення з метою узагальнення інформації ( бази даних,  підготовка наказів, довідок тощо)
Вивчити роботу керівних кадрів закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради, які атестуються в 2020/2021 навчальному році На виконання наказу директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Типового положення про атестацію педагогічних працівників січень лютий березень Дупляк Т.В. Рябчук О.В. Маївко Н.В.  
Підготувати інформацію про вартість харчування та харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти З метою узагальнення даних (узагальнена інформація) січень вересень Карвацький Д.В.  
Проаналізувати стан створення умов для освіти дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, загальної середньої освіти області З метою аналізу даних                  (узагальнена інформація               до наради) січень вересень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Формування та поновлення бази даних учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Оновлення бази даних щомісячно Павлюк О.М.  
Вивчення роботи директорів та заступників директорів ПТНЗ, які атестуються у 2019/2020н.р. На виконання наказу директора Департаменту, Типового положення про атестацію педагогічних працівників І квартал 2020 року Харчук А.М. Фіярська С.І. Спеціалісти відділлу  
Проаналізувати стан організації індивідуального навчання у закладах загальної середньої освіти області З метою узагальнення даних січень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Проаналізувати стан організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної середньої освіти області З метою узагальнення даних (узагальнена інформація до наради) січень вересень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Вивчити роботу директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності, які атестуються у 2019/2020 навчальному році На виконання наказу директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників січень лютий березень Дупляк Т.В. Марисюк А.А.    
Узагальнити дані про учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у   закладах загальної середньої освіти області З метою оновлення бази даних лютий вересень Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Проаналізувати стан дотримання прав та свобод дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду та виховання обласної/міської комунальної власності З метою підготовки  аналізу стану дотримання прав та свобод дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду та виховання обласної/міської комунальної власності (узагальнена інформація               до наради) січень-березень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Провести вибіркове вивчення  стану дотримання вимог чинного законодавства з питань  організації харчування  у закладах загальної середньої освіти  обласної комунальної власності З метою підготовки  аналізу діяльності (узагальнена інформація до наради) квітень   жовтень   грудень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Проаналізувати стан виконання норм харчування, забезпечення підручниками, навчальними посібниками, засобами корекції та реабілітації дітей у закладах обласної/міської комунальної власності З метою підготовки  аналізу діяльності закладів (узагальнена інформація до наради) та врахування цих результатів при формуванні потреби в коштах                          на утримання закладів І-ІV квартал           Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Проаналізувати стан виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня         2017 року в частині поставлених основних завдань центру (зі змінами) З метою підготовки аналізу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (узагальнена інформація               до наради) січень грудень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Підготувати інформацію про стан виконання норм харчування у закладах загальної середньої освіти за 2018 рік З метою узагальнення даних (узагальнена інформація) лютий Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Підтвердження статусів коледжів у системі вищої освіти області З метою підтримки регіональної вищої освіти, усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки лютий Харчук А.М. Павлюк О.М.  
Проведення моніторингу інноваційної діяльності та трансферу технологій у закладах вищої освіти області З метою зростання значення науково-технічного та інноваційного розвитку у закладах вищої освіти області березень   Харчук А.М. Павлюк О.М.  
Підготувати  інформацію щодо  функціонування закладів дошкільної освіти  у 2019 році за результатами статистичної звітності З метою аналізу діяльності (узагальнена інформація) лютий-березень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.    
Підготувати інформацію про: виконання норм харчування в закладах дошкільної освіти про вартість харчування та харчування дітей пільгових категорій в закладах дошкільної освіти З метою узагальнення та аналізу стану харчування в закладах дошкільної освіти лютий         Гаркавенко Т.В.  
Підготувати інформацію про перспективний план створення мережі опорних закладів освіти в 2020/2021 навчальному році З метою узагальнення даних (узагальнена інформація) березень Карвацький Д.В.  
Підготувати узагальнену інформацію про результати проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад З метою узагальнення даних (узагальнена інформація) березень Карвацький Д.В.  
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти здійснити вивчення навчальних досягнень учнів 4-8 класів із  затримкою психічного розвитку Солобковецького навчально-реабілітаційного центру, Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради З метою надання рекомендацій щодо переведення учнів, які досягли стабільних успіхів у навчанні, до закладу загальної середньої освіти за місцем проживання березень-квітень Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Підготувати оперативну інформацію про зміни в мережі закладів дошкільної освіти З метою оновлення та узагальнення даних травень Гаркавенко Т.В.  
Сформувати базу даних про оздоровлення дітей в закладах дошкільної освіти у літній період З метою аналізу та узагальнення інформації червень Гаркавенко Т.В.  
Сформувати бази даних : – про мережу закладів дошкільної освіти; –  про охоплення дітей закладами дошкільної освіт; – про охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою З метою оновлення бази даних та аналізу дотримання чинного законодавства вересень     жовтень   жовтень     Гаркавенко Т.В.    
Підготувати інформацію про результати роботи регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія 2020 року»   Для аналізу звернень громадян серпень Фіярська С.І. Павлюк О.М. Зінчук О.О.  
Сформувати та поповнити бази даних щодо переліків підприємств, які надають учням (слухачам) ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження  виробничого навчання та виробничої практики з урахуванням пропозицій підприємств-замовників робітничих кадрів, роботодавців, місцевих органів  виконавчої влади. Для оперативного користування вересень Зінчук О.О.  
Сформувати та поповнити бази даних про учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ, які потребують   особливого соціального захисту (діти-сироти; інваліди; учні, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) Для оперативного користування вересень Спеціалісти відділу професійної освіти та виховної роботи  
Оновити базу даних про контингент учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ Для оперативного користування вересень Зінчук О.О., Павлюк О.М.  
Підготувати інформацію про випуск та працевлаштування учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів Для оперативного користування Вересень Фіярська С.І. Зінчук О.О., Павлюк О.М.  
Сформувати банк даних: – про охоплення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами області З метою оновлення банку даних та аналізу дотримання чинного законодавства вересень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Узагальнити дані про  дітей та учнів  з числа осіб, вимушено переселених з Донбасу, дітей  учасників АТО/ООС,  дітей один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО/ООС, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої освіти області З метою оновлення бази даних вересень Маївко Н.В.  
Узагальнити інформацію про педагогічних працівників закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради, методичних кабінетів, які атестуються у 2020/2021 навчальному році  на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»/відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання/відповідність раніще присвоєному педагогічному званню     З метою якісного проведення атестації педагогічних працівників жовтень Маївко Н.В.  
Проаналізувати стан  забезпечення корекційної складової навчальних планів у Новоушицькій, Кам’янець-Подільській спеціальних школах Хмельницької обласної ради; навчально-реабілітаційних центрах Хмельницької обласної ради (Ізяславський НРЦ, Кам’янець-Подільський НРЦ, Солобковецький НРЦ) З метою підготовки  аналізу діяльності (узагальнена інформація до наради) жовтень-листопад Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Проаналізувати стан організації роботи практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-логопедів у закладах загальної середньої освіти обласної комунальної власності З метою підготовки  аналізу діяльності (узагальнена інформація до наради) листопад-грудень Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
VІІ. Надання методичної і практичної допомоги місцевим органам управління освітою,  навчальним закладам обласного підпорядкування (проведення семінарів, нарад з спеціалістами відділів/управлінь освіти, інструктивні листи, виїзди, перевірки тощо)
Надання методичної і практичної допомоги керівникам органів управління освітою з питань створення опорних шкіл З метою  належної організації протягом року Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Проведення для керівників місцевих органів управління освітою регіональних круглих столів  на тему: «Зміни підходів до управління освітньою галуззю в умовах автономізації закладів освіти та децентралізації» (м.Славута, м.Хмельницький, м.Камянець-Подільський) З метою розвитку професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою та удосконалення управлінської діяльності в умовах децентралізації І квартал Дупляк Т.В. начальники відділів                      
Надання методичної і практичної допомоги керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам закладів освіти з питань роботи в умовах децентралізації   З метою  належної організації протягом року Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В. Карвацький Д.В.  
Надання методичної і практичної допомоги для здачі звітності у системі ІСУО/ ДІСО Міністерства освіти і науки – для усіх типів закладів освіти Відповідно інструкцій МОН на початок навчального року, або при зміні форм звітності за фінансовий рік Постійно, зі зміною державних звітів Мельник Т.П.  
Надання методичної і практичної допомоги спеціалістам відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій/міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад з питань організації роботи спеціальних, інклюзивних класів/груп закладів дошкільної, загальної середньої освіти  З метою належної організації роботи постійно І, ІІІ четвер Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Надання методичної і практичної допомоги керівникам закладів інституційного догляду та виховання дітей з питань організації роботи З метою належної організації роботи постійно ІІ, ІV четвер Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Провести нараду із спеціалістами/ методистами дошкільної освіти з питань підготовки до здачі річних звітів за формою 85-к про функціонування закладів дошкільної освіти у 2019 році З метою належної організації січень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  
Провести нараду для керівників закладів інституційного догляду та виховання “Про підсумки роботи закладів інституційного догляду та виховання за 2019 рік та основні завдання на 2020 рік” З метою належної організації роботи січень Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Провести для керівників закладів позашкільної освіти області спільно із Управлінням Державної служби якості освіти у Хмельницькій області круглого столу на тему: «Організація та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти» З метою належної організації роботи лютий Харчук А.М. Фіярська С.І. УДСЯО  
Провести для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області спільно із Управлінням Державної служби якості освіти у Хмельницькій області круглого столу  на тему: «Організація та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах професійно-технічної освіти» З метою належної організації роботи лютий Харчук А.М. Фіярська С.І. УДСЯО  
Проведення нарад для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких створені навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням З метою належної організації роботи щопівроку Харчук А.М. ФіярськаС.І. Спеціалісти відділу  
Проведення нарад для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань належної організації роботи закладів освіти З метою належної організації роботи щоквартально Харчук А.М. ФіярськаС.І. Спеціалісти відділу  
Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провести науково-методичний семінар для керівників спеціальних шкіл, закладів інституційного догляду та виховання дітей “Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи” З метою належної організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами лютий   на базі Хмельницької санаторної школи Дупляк Т.В.   ХОІППО Грицюк Н.Г.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Взяти участь у семінарі-практикумі для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (практичні психологи) “Діагностичний інструментарій практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру” З метою обміну досвідом лютий   на базі Ізяславського інклюзивно-ресурсного центру ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Провести вебінар для керівників органів управління освітою щодо порядку створення  та функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації З метою  належної організації лютий Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Провести семінари спільно з ХОІППО для керівників опорних закладів освіти на теми: «Діяльність керівника закладу освіти в умовах фінансової самостійності» «STEM-середовище:теоретичні та практичні аспекти»;   З метою належної організації роботи   лютий         вересень Дупляк Т.В. ХОІППО  
Проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів освіти, семінарів-практикумів, лекцій, засідань творчих груп, тренінгів, дискусійних панелей з питань впровадження нової української школи З метою підготовки педагогічних працівників до роботи у новій українській школі І квартал Дупляк Т.В. ХОІППО начальники відділів  
Провести круглий стіл із керівниками приватних закладів  освіти «Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладах освіти» З метою належної організації роботи, розроблення методичних рекомендацій квітень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В Карвацький Д.В..  
Провести нараду спеціалістів (методистів) дошкільної освіти місцевих органів управління освітою з питань розвитку дошкільної освіти з врахуванням змін в законодавстві З метою належної організації роботи березень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.    
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести семінар-нараду для директорів інклюзивно-ресурсних центрів “Міжвідомча взаємодія інклюзивно-ресурсних центрів із закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, громадськими організаціями” З метою належної організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами березень ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Взяти участь у семінарі-практикумі для фахівців психологічної служби закладів освіти обласної комунальної власності “Розвиток емоційного інтелекту як важлива складова педагогічної діяльності в умовах реалізації реформи Нової Української школи” З метою обміну досвідом березень   на базі ХОІППО Центр практичної психології ХОІППО Страшнюк Ж.Д.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Провести нараду для спеціалісти органів управління освітою, відповідальних за організацію навчання дітей з особливими освітніми потребами з питань переліку послуг, які надаються обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсними центрами області “Як отримати доступ до послуг обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів області” З метою розширення знань про перелік послуг, які надаються обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти, районними/міськими/ОТГ інклюзивно-ресурсними центрами березень     Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Спільно з ХОІППО провести обласний  семінар методистів дошкільної освіти місцевих органів управління освітою “Інноваційні форми роботи з педагогами закладів дошкільної освіти» Узагальнення матеріалів, надання  рекомендацій (збірка матеріалів) квітень Гаркавенко Т.В.
 методисти ОІППО
 
Надання методичної допомоги спеціалістам/ методистам відділів/управлінь освіти   та керівникам закладів дошкільної освіти об’єднаних територіальних громад з питань ведення ділової документації у закладах дошкільної освіти З метою належної організації квітень-травень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  
Провести нараду із спеціалістами відділів/управлінь освіти, заступниками директорів  закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування  з питань проведення державної підсумкової атестації учнів З метою  належної організації державної підсумкової  атестації учнів квітень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Провести вебінар щодо організованого проведення ЗНО -2020 З метою  належної організації квітень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Провести нараду з відповідальними працівниками управлінь/ відділів освіти щодо забезпечення організованого прове-дення ЗНО в області у 2020 році З метою  належної організації квітень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Провести круглий стіл для начальників відділів/управлінь освіти «Дорожня карта розвитку мережі академічних та професійних ліцеїв» З метою формування перспективної мережі ліцеїв квітень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Взяти участь у семінарі-практикумі для директорів інклюзивно-ресурсних центрів “Раннє втручання як запорука успішної інклюзії” З метою належної організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами квітень   на базі ОІППО ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Надати консультацію керівникам закладів загальної середньої освіти обласної/міської комунальної власності з питань деінституалізаціі та трансформації закладів інституційного догляду та виховання “Два роки реорганізації інтернатів: чого не варто боятись” З метою систематизації роботи із зазначеного питання квітень засідання “за круглим столом” Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Провести з керівниками інклюзивно-ресурсних центрів,  керівниками закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням інформаційну трибуну на тему: «Діти з особливими освітніми потребами: пріоритетні напрями державної політики України» З метою ознайомлення з пріоритетними напрямами державної політики України при організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами травень  Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Провести вебінар  щодо дотримання вимог проведення державної підсумкової атестації учнів З метою  належної організації травень Карвацький Д.В.  
Провести нараду із спеціалістами відділів освіти,  методистами, що відповідають за здачу ЗНЗ-1 на початок 2019-2020 н.р. Зметою своєчасної та якісної подачі звітності у державну інформаційну  систему МОН серпень Мельник Т.П.  
Провести нараду із спеціалістами, методистами дошкільної освіти щодо пріоритетних напрямів  розвитку дошкільної освіти та особливостей організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році   З метою  належної організації серпень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести семінар – нараду для спеціалістів структурних підрозділів управлінь освітою райдержадміністрацій міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які відповідають за організацію навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах з дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти “Єдині підходи та методичні аспекти інклюзивного простору у закладах освіти області” З метою належної організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами травень     ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Провести семінар для спеціалістів відділів/управлінь освіти «Діяльність спеціаліста відділу/управління освіти в умовах децентралізації та реформування освіти» З метою належної організації роботи травень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести семінар – нараду з керівниками інклюзивно-ресурсних центрів “Діяльність інклюзивно-ресурсного центру. Управлінський аспект” (на базі Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1) З метою обміну досвідом травень     ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Взяти участь у семінарі-практикумі для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (вчителі-логопеди) “Приклад успішної роботи вчителя-логопеда інклюзивно-ресурсного центру” (на базі Віньковецького інклюзивно-ресурсного центру) З метою обміну досвідом травень     ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провести обласний семінар для голів районних/міських  методичних об’єднань методистів дошкільної освіти «Формування сучасного освітнього простору в закладах дошкільної освіти» З  метою належної організації червень Гаркавенко Т.В. методисти ОІППО  
Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провести науково-методичний семінар для вчителів-логопедів, корекційних педагогів спеціальних шкіл, закладів інституційного догляду та виховання дітей “Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей у дітей                з тяжкими порушеннями мовлення в умовах спеціального закладу освіти” (на базі Солобковецького навчально-реабілітаційного центру) З метою належної організації надання корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами червень     ХОІППО Грицюк Н.Г.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Спільно з обласним центром практичної психології провести нараду-семінар для методистів районних/міських методичних кабінетів, відповідальних за психологічну службу в об’єднаних територіальних громадах з питань підсумків діяльності психологічної служби області у 2019/2020 навчальному році З метою підведення підсумків роботи червень Центр практичної психології ХОІППО Страшнюк Ж.Д.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Провести нараду – семінар з керівниками закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності щодо особливостей організації освітнього процесу                       у 2020/2021 навчальному році         З метою  належної організації серпень Дупляк Т.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.  
Провести семінар для спеціалістів відділів/управлінь освіти «Актуальні питання ведення діловодства, дотримання вимог чинного законодавства в сфері освіта» З метою  належної організації вересень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Провести публічні консультації для працівників закладів дошкільної освіти «Якісна та доступна дошкільна освіта» З метою належної організації роботи, визначення пріоритетних шляхів розвитку, вироблення рекомендацій. жовтень-листопад   Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.    
Провести обласний семінар для директорів новостворених опорних шкіл «Реалізація управлінського циклу в освітньому процесі опорного закладу освіти» З метою  належної організації жовтень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести нараду для директорів інклюзивно-ресурсних центрів “Про пріоритетні напрями роботи інклюзивно-ресурсних центрів у 2020/
2021 навчальному році. Нормативно-правове та методичне забезпечення діяльності
З метою належної організації роботи вересень ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Спільно з обласним центром практичної психології провести нараду-семінар для методистів районних/міських методичних кабінетів, відповідальних за психологічну службу в об’єднаних територіальних громадах з питань координації діяльності психологічної служби у 2020/2021 навчальному році З метою належної організації роботи вересень Центр практичної психології ХОІППО Страшнюк Ж.Д.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Провести нараду із спеціалістами/ методистами дошкільної освіти з питань підсумків і перспектив розвитку дошкільної освіти     З метою належної організації дошкільної освіти грудень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  
Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провести науково-методичний семінар для керівників спеціальних шкіл, закладів інституційного догляду та виховання дітей “Комплексна реабілітація дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру” (на базі Кам’янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру) З метою належної організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами жовтень     ХОІППО Грицюк Н.Г.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Спільно з обласним центром практичної психології, обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести семінар-практикум для методистів психологічної служби районних /міських методичних кабінетів, відповідальних за психологічну службу в об’єднаних територіальних громадах з питань психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти області З метою належної організації роботи жовтень Центр практичної психології ХОІППО Страшнюк Ж.Д.     ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.В.  
Взяти участь у семінарі-практикумі для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (вчителі-реабілітологи) “Актуальні проблеми реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. практичний аспект” (на базі Кам’янець-Подільського інклюзивно-ресурсного центру) З метою обміну досвідом жовтень     ХОРЦ Мельник С.В. Дупляк Т.В. Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Надати консультацію з питань інклюзивної освіти для  керівників органів управління освітою, батьківської громадськості “Яким є інклюзивне навчання  в Україні та області” (засідання “за круглим столом”)   З метою розширення знань про інклюзивну освіту жовтень     Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Взяти участь у семінарі-практикумі для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (вчителі-дефектологи) “Розвиток комунікативних компетентностей як передумова успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами до самостійного життя” (на базі Городоцького інклюзивно-ресурсного центру) З метою обміну досвідом листопад     ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Взяти участь у засіданні “за круглим столом” для методистів психологічної служби районних/міських методичних кабінетів, відповідальних за психологічну службу в об’єднаних територіальних громадах, співробітників центрів соціальних служб для сім’ї, служб у справах дітей, ювенальної превенції з питань надання підтримки дітей із сімей, що потрапили у складні життєві обставини З метою належної організації роботи листопад Центр практичної психології ХОІППО Страшнюк Ж.Д. Дупляк Т.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Спільно з обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти провести вебінар з питань аналітичної звітності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 2020 рік З метою належної підготовки та надання до Міністерства освіти і науки  аналітичної звітності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за                  2020 рік грудень ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Брати участь у проведенні повторної комплексної оцінки, зокрема консиліумів із залученням фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі методистів обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів З метою координації діяльності протягом року ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Брати участь у проведенні засідань консиліуму для розгляду заяв батьків (одного з батьків) або законних представників дитини щодо оскарження висновку про комплексну оцінку та поглиблене психолого-педагогічне обстеження дитини З метою уточнення особливостей освітньої діяльності дитини з особливими освітніми потребами, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку протягом року ХОРЦ Мельник С.В.   Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
Розглядати  звернення стосовно діяльності інклюзивно-ресурсних центрів області З метою надання відповіді заявнику в установленому законодавством порядку протягом року Марисюк А.А. Гончарук В.М.    
VІІІ. Організаційно-масові заходи
8.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат: День Соборності та Свободи України (22 січня) Міжнародний день рідної мови (21 лютого) Міжнародний жіночий день (8 березня) День пам’яті та примирення (08 травня) День перемоги над нацизмом у Другій світовій  війні (09 травня) День матері (10 травня ) День науки (16 травня) вручення документів про освіту випускникам 11-х класів (28(29) травня) День Конституції України (28 червня) День Незалежності України (24 серпня) День знань (01 вересня) День працівників освіти (жовтень) День захисника Вітчизни (14 жовтня) День української писемності та мови (09 листопада) День святого Миколая  (19 грудня)
8.2. Засідання:  (комісій, Рад керівників навчальних закладів, робочих груп, дорадчих органів тощо)
Засідання ради професійної освіти З метою формування та затвердження регіонального замовлення робітничих кадрів щоквартально Харчук. А.М. Фіярська С.І., спеціалісти відділу  
Засідання ради директорів закладів вищої освіти Відповідно до плану роботу ради директорів закладів вищої освіти щоквартально Харчук. А.М. Фіярська С.І., спеціалісти відділу  
Засідання ради директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Відповідно до плану роботу ради директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щоквартально Харчук. А.М. Фіярська С.І., спеціалісти відділу  
Забезпечити проведення засідань комісії з питань нагородження педагогічних працівників відзнаками Департаменту освіти і науки, обласної державної адміністрації, обласної ради, Міністерства освіти і науки України тощо Розгляд клопотань відділів/управлінь освіти, навчальних закладів   по мірі  надходження документів щомісячно Рябчук О.В. Маївко Н.В.  
Забезпечити проведення засідань комісії для проведення конкурсу  на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» Департаменту Добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за необхідності (при наявності вакантних посад державної служби  та прийнятті керівником відповідного рішення) Рябчук О.В. Хрищанович Д.В.  
Забезпечити проведення засідань атестаційної комісії ІІІ рівня з питань атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради та працівників методичних кабінетів, розгляду апеляційні скарги На виконання наказу директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації березень-квітень Дупляк Т.В. Рябчук О.В. Маївко Н.В.  
Брати участь у засіданнях комісії ОДА з питань ліцензування закладів дошкільної, загальної середньої освіти Відповідно до плану протягом року Гаркавенко Т.В. члени комісії  
8.3. Виставки, конкурси, фестивалі та інші масові заходи
Проведення ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності  серед учнів ПТНЗ . Відповідно до наказу МОН Відповідно до наказу МОН України     Фіярська С.І. Спеціалісти відділу Шевчук Л.І.  
Створення промо(відео) роликів про заклади професійної (професійно-технічної) освіти з метою їх розповсюдження в засобах масової інформації, в соціальних сітях та на адміністративних сайтах З метою популяризації професійної (професійно-технічної) освіти, активізація професійної орієнтації,  впровадження ефективних заходів щодо професійної орієнтації учнівської молоді лютий березень       Фіярська С.І. Спеціалісти відділу    
Проведення обласних  олімпіад серед учнів ПТНЗ з предметів загальноосвітньої підготовки Відповідно до наказу МОН березень     Фіярська С.І. Спеціалісти відділу Шевчук Л.І.  
Забезпечення участі переможців регіонального етапу у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», Відповідно до наказу МОН квітень-травень Харчук А.М. Фіярська С.І. Спеціалісти відділу  
Проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» Відповідно до наказу МОН листопад Харчук А.М. Фіярська С.І. Спеціалісти відділу  
Проведення обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ Відповідно до наказу МОН листопад грудень Харчук А.М. Фіярська С.І. Спеціалісти відділу  
Проведення обласних, Всеукраїнських  організаційно-масових заходів серед учнівської молоді за основними напрямами позашкільної освіти Відповідно до наказу МОН    протягом року Харчук А.М. Фіярська С.І. Поліщук О.В. Григорчук Т.В. Климчук В.В. Гончарук Г.М. Колесник Н.В. Федосєєв А.І.  
Організувати проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з навчальних предметів На виконання наказу Міністерства освіти і науки України січень лютий Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Створити умови для проведення пробного ЗНО для випускників  закладів загальної середньої освіти області З метою підготовки до проведення ЗНО – 2019 квітень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Створити умови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року З метою належної організації проведення травень – липень Дупляк Т.В. Карвацький Д.В.  
Організувати проведення заходів до Всеукраїнського Дня дошкілля Відзначення кращих працівників дошкільної освіти вересень Дупляк Т.В. Гаркавенко Т.В.  

Директор Департаменту                                                                                            Олег ФАСОЛЯ