Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Додаток до наказу №225

Листопад 26, 2020 Нормативна база|Департамент освіти і науки 53 переглядів
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом  заступника директора – начальником управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 13.10.2020 № 225-од

План

 заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи

інституційного догляду та виховання дітей галузі освіти Хмельницької області

на 2017-2026 роки

№/№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання Примітка
І. Комплексна та ефективна система медичних, соціальних та освітніх послуг, яка задовольняє потреби дітей та сімей,  з урахуванням віку, статі, стану здоров’я і рівня розвитку
1. Участь на регіональному рівні у моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, оцінки їх якості та оприлюднення результатів моніторингу   Департамент освіти і науки облдержадміністрації згідно регіонально плану оприлюднено результати моніторингу на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, закладів загальної середньої освіти з цілодобовим перебуванням учнів    
2. Участь у навчанні працівників закладів освіти за участі представників органів Національної поліції з питань виявлення вразливих дітей та сімей з дітьми, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини (зокрема дітей з особливими освітніми потребами), забезпечення належного реагування та надання допомоги Департамент освіти і науки облдержадміністрації згідно регіонально плану 2021-2023 роки участь у навчанні керівників та працівників закладів загальної середньої освіти з цілодобовим перебуванням дітей  
3. Створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дітей в межах територіальної доступності Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування 2021 рік утворено 1 додатковий інклюзивно-ресурсний центр  
4. Забезпечення створення груп (групи) подовженого дня, зокрема інклюзивної та/або спеціальної освіти Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування     постійно за потреби створено групу (групи) подовженого дня, зокрема інклюзивної та/або спеціальної освіти, за потреби  
5. Створення безпечного, комфортного інклюзивного середовища в закладах освіти в територіальних громадах Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно за потреби створено безпечне, комфортне інклюзивне середовища в усіх закладах освіти з інклюзивним навчанням в територіальних громадах  
6. Надання транспортної послуги із підвезення дітей з інвалідністю та/або обмеження життєдіяльності, інтелектуальними порушеннями для отриманнях освітніх, корекційних та реабілітаційних послуг в закладах освіти Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно за потреби забезпечено підвезення дітей з інвалідністю та/або обмеження життєдіяльності, інтелектуальними порушеннями для отриманнях освітніх, корекційних та реабілітаційних послуг в закладах освіти  
7. Забезпечення закладам освіти надання послуги «Супровід під час інклюзивного навчання» відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування   обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти   інклюзивно-ресурсні центри постійно   забезпечено супровід під час інклюзивного навчання, відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини  
8. Створення курсів, факультативів для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного навчання Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно за потреби створено курси, факультативи для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного навчання,            за потреби  
9. Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують заклади освіти за станом здоров’я Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно за потреби організовано надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг усім дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують заклади освіти за станом здоров’я  
10. Організація послуги з підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку (зокрема під час проходження виробничої практики для дітей з інвалідністю, інтелектуальними порушеннями) Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно за потреби забезпечено підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку (зокрема під час проходження виробничої практики для дітей з інвалідністю, інтелектуальними порушеннями)    
11. Створення ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної  роботи з дітьми, консультування батьків Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування 2020-2022  роки створено ресурсні кімнати у всіх закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної  роботи з дітьми, консультування батьків  
12. Створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків у закладах дошкільної освіти Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно створено умови для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків у закладах дошкільної освіти  
ІІ. Дотримання прав та інтересів дітей та їх захист у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
1. Участь у роботі міжвідомчих комісій для проведення комплексної оцінки закладів інституційного догляду та виховання дітей і підготовки планів трансформації закладів за результатами оцінки Департамент освіти і науки облдержадміністрації   щороку Складено плани трансформації закладів за результатами оцінки  
2. Забезпечення реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей галузі освіти Хмельницької області на 2017-2026 роки для кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей, в тому числі  шляхом ліквідації, реорганізації в заклади денного перебування дітей, відповідно до потреб дітей та сімей з дітьми і ресурсів територіальної громади Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування 2020-2024 роки розроблено та затверджено плани трансформації для кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей, зокрема шляхом ліквідації, реорганізації в заклади денного перебування дітей, відповідно до потреб дітей та сімей з дітьми і ресурсів територіальної громади  
3. Проведення навчання адміністрації та персоналу закладів інституційного догляду та виховання дітей щодо проведення роз’яснювальної роботи з батьками з питань реформування закладу Департамент освіти і науки облдержадміністрації   щороку проведено навчання адміністрації та персоналу закладів інституційного догляду та виховання дітей щодо проведення роз’яснювальної роботи з батьками з питань реформування закладу  
4. Здійснення заходів з підготовки дитини, яка перебувала в закладі інституційного догляду та виховання дітей, до проживання у громаді (повернення до сім’ї, влаштування до сімейної форми виховання або до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, підготовка до самостійного життя або підтриманого проживання) Департамент освіти і науки облдержадміністрації   органи місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно проаедено заходи з підготовки дитини, яка перебувала в закладі інституційного догляду та виховання дітей, до проживання у громаді (повернення до сім’ї, влаштування до сімейної форми виховання або до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, підготовка до самостійного життя або підтриманого проживання)  
5. Участь у моніторингу щодо впровадження регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Департамент освіти і науки облдержадміністрації   двічі на рік участь у моніторингу щодо впровадження регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей  
           
ІІІ. Обізнаність суспільства про права дитини та підтримка виховання дитини в сім’ї або в умовах, наближених до сімейних
1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній із працівниками закладів інституційного догляду та виховання, батьками, здобувачами освіти, представниками громадськості щодо:        
  мети та змісту реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Департамент освіти і науки облдержадміністрації постійно підвищено рівень обізнаності та поінформованості зацікавлених осіб  
  необхідності виховання дитини в сім’ї, відповідального батьківства Департамент освіти і науки облдержадміністрації   керівники закладів інституційного догляду та виховання постійно підвищено рівень відповідальності батьків                  за виховання дитини в сім’ї  
  підвищення рівня позитивного сприйняття суспільством включення до освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, дітей, з числа вихованців інтернатних закладів Департамент освіти і науки облдержадміністрації   керівники закладів інституційного догляду та виховання   органи місцевого самоврядування   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування   обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти   інклюзивно-ресурсні центри постійно забезпечено готовність учасників освітнього процесу до впровадження інклюзивної освіти  
2. Розміщення інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, структурних підрозділів з питань освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів загальної середньої освіти з цілодобовим перебуванням учнів   Департамент освіти і науки облдержадміністрації   керівники закладів інституційного догляду та виховання   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно розміщено інформацію про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, структурних підрозділів з питань освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів загальної середньої освіти з цілодобовим перебуванням учнів  
3. Розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо реформування системи інституційного догляду та виховання Департамент освіти і науки облдержадміністрації   керівники закладів інституційного догляду та виховання   структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій,органів місцевого самоврядування постійно розповсюджено інформаційно-просвітницьку продукцію щодо реформування системи інституційного догляду та виховання  
4. Участь у прес-конференціях та брифінгах з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Департамент освіти і науки облдержадміністрації   постійно взято участь у прес-конференціях та брифінгах з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей  

Заступник директора –

начальник управління                                                                                                                                           Тетяна ДУПЛЯК