Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Положення про обласний заочний конкурс відеопроектів «Це наша Україна» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

Березень 2, 2017 Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка 1018 переглядів

І. Загальні положення

1. Головною метою обласного заочного конкурсу мультимедійних проектів «Це наша Україна» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі – Конкурс) є виявлення талановитих і обдарованих учнів, створення кращих зразків мультимедійних проектів, які пропагують загальнолюдські цінності: культуру поведінки, здоровий спосіб життя, етичність, патріотизм, толерантність, милосердя, доброзичливість, почуття
краси і гармонії, виховання підростаючого покоління через самостійну творчість у сфері різноманітних видів мистецтва.

2. Завданнями Конкурсу є:
виявлення кращих робіт у Конкурсі мультимедійних проектів;
підтримка обдарованих учнів у сфері соціальної творчості та громадянського виховання;
виховання позитивної громадянської і добровольчої позиції підростаючого покоління;
сприяння вільному розповсюдженню соціально-вагомої інформації;
надання можливості учасникам продемонструвати свої роботи широкому загалу і професійній думці, порівняти якісний, художній та професійний рівень робіт у галузі соціальної тематики і, таким чином, розвивати свій творчий, професійний і громадянський потенціал.

3. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники конкурсу

До участі у Конкурсі запрошуються учні професійно-технічних навчальних закладів області. Кількість авторів мультимедійних проектів не повинна перевищувати 5 осіб.

ІІІ. Порядок і строки проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться раз на рік поетапно:
І-й етап – відбірковий, проводиться між конкурсантами у професійно-технічних навчальних закладах області;
ІІ-й етап – обласний, проводиться між переможцями І-го етапу професійно-технічних навчальних закладів.

2. Терміни проведення етапів, тематика Конкурсу та подання заявок на участь у другому етапі визначаються Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді, про що учасникам повідомляється у листі-виклику.

ІV. Організація та керівництво проведення Конкурсу

1. Склад оргкомітету і журі затверджується:
на 1-му етапі – директорами професійно-технічних навчальних закладів області;
на 2-му етапі – Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

2. Оргкомітети здійснюють організаційні заходи щодо проведення відповідних етапів Конкурсу.

3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.

V. Умови участі та вимоги до оформлення відеопроектів

1. Конкурс проводиться у двох номінаціях
«Краща відеопрезентація» – фото, відеоматеріал оформлений музичною композицією тривалістю до 5 хвилин;
«Кращий відеоролик», знятий за допомогою гаджетів тривалістю до 10 хвилин.

2. Мультимедійні проекти повинні відповідати тематиці Конкурсу і не можуть порушувати авторські та будь-які інші законні права будь-яких фізичних осіб чи господарюючих суб’єктів.

3. Мультимедійні проекти подаються у форматі avi з роздільною здатністю не менше 720х480 та співвідношенням сторін 16:9.

4. У пояснювальній записці до відеопроекту має бути розкрита така інформація:
тема відеопроекту;
актуальність завдання;
мета проекту;
методи реалізації проекту;
результати проекту;
висновки;
можливе практичне застосування результатів;
подальші плани щодо реалізації чи використання.

5. Пояснювальна записка не повинна перевищувати 3 сторінок А4 (14 шрифт, Times New Roman, одиночний інтервал) і подається у форматі .doc.

6. Учасники конкурсу обов’язково заповнюють заявку на участь у конкурсі, згідно додатку.

7. Конкурсні матеріали на 2 етап конкурсу надсилаються на адресу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді: вул. Кам’янецька, 57, м. Хмельницький, 29005.

VI. Критерії оцінювання

1. Відеопроекти учасників оцінюються за наступними критеріями:
відповідність тематиці Конкурсу – 10 балів;
актуальність – 10 балів;
оригінальність – 10 балів;
творчий підхід до вирішення проблеми – 10 балів;
доступність і можливість практичного застосування – 10 балів.
      технічна якість роботи – 5 бали.

2. Максимальна кількість – 55 балів.

VI. Підведення підсумків та нагородження

1. Підведення підсумків здійснюються журі на кожному етапі Конкурсу згідно з критеріями оцінювання.

2. Переможці (1 місце) та призери (2 та 3 місце) визначаються за середньо-арифметичним балом.

3. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Заступник директора – начальник
управління професійної освіти
та ресурсного забезпечення А. Харчук