У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії пройшов Тиждень науки.

 У заходах взяли участь науково-педагогічні працівники, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти академії та інших закладів вищої освіти наукових установ, культурних закладів Хмельниччини та України.
Проведено науково-практичні конференції і семінари:

 • II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції» (11 травня 2022 р.);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту» (11 травня 2022 р.);
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська молодь у науці» (12 травня 2022 р.);
 • XX Міжвузівська науково-практична конференція викладачів та студентів «Актуальні проблеми початкової математичної та інформатичної освіти» (11 травня 2022 р.);
 • Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція студентів та магістрантів «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів та магістрантів» (09 травня 2022 р.);
 • Регіональна науково-практична онлайн-конференція «Розвиток і виховання дітей раннього та передшкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти» (12 травня 2022 р.);
 • ІV Студентська науково-практична (заочна) конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: виклики сучасності» (13 травня 2022 р.);
 • Науково-методичний семінар здобувачів ступеня Доктора філософії (PhD) «Проблеми та перспективи розвитку науки та освіти в Україні» (11 травня 2022 р.).
 • Курси в межах Освітнього хабу Хмельниччини «Флористика та hand made», «Акварельний живопис» (10 травня 2022 р.).
 • Вебінари на тему: «Психологія воєнного часу: навички життєстійкості» (09 травня 2022 р.), «Пошук та обробка літературних джерел. Доступ до видань, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, Переліку наукових фахових видань України», «Академічний інституційний репозитарій. Доступ до Research4Life» (11 травня 2022 р.), «StrikePlagiarism. Пошук перекладного плагіату, відстеження маніпуляцій з текстом», «Атестації здобувачів ступеня PhD», «Ідентифікація хижацьких видань. Чому стаття у закордонному журналі не завжди добре» (13 травня 2022 р.).
 • Панельна дискусія спільно з Хмельницьким обласним художнім музеєм «Культурні індустрії в реаліях воєнного стану» (11 травня 2022 р.).
 • Засідання студентських наукових гуртків «Боривітер» (10 травня 2022 р.), «Туризмознавець», «Діалог з сучасною наукою» (12 травня 2022 р.).
 • Дайджест наукових праць викладачів «Невідомі сторінки історії України та Поділля» (13 травня 2022 р.).

Loading