Інформуємо про Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Наказ МОН № 277 від 15.03.2023 року.

Пріоритетність завдань компанії 2023:

  • максимальне сприяння набору до закладів професійної та фахової передвищої освіти;
  • преференції для військових та правоохоронних закладів освіти;
  • максимально безпечний та цифровізований вступ до цивільних закладів освіти

У Порядку широко використані поняття вступ на основі базової середньої освіти (БСО), повної загальної (профільної) середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (КР), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень (НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)– 7 рівень НРК(НРК7).

Громадяни Республіки Польща мають однакові умови вступу з українцями, зокрема бюджет

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 23 червня на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ , діє до 30 листопада . Для осіб, які не мають сертифікатів ЗНО/НМТ при реєстрації вказуються тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Подання документів через е/кабінети для вступу на основі БСО, ПЗСО, КР (крім винятків зазначених у Порядку)

Заяви вступника :

  • документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви на відповідній основі;
  • кількість заяв для здобуття ФПО не регламентується;
  • після підтвердження вибору місця навчання заяви на місця державного або регіонального замовлення за іншими КП вважаються в ЄДЕБО заявами тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;
  • зміна вибору місця навчання за державним або регіональним замовленням не припускається

Конкурсний відбір для здобуття  фахового молодшого бакалавра (ФМБ):

  • Вступне випробування – очне, дистанційне або змішане: за рішенням закладу освіти; для осіб, які проживають та знаходяться на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника.
  • Співбесіда – вступне випробування з одного або двох предметів (дисциплін). Замість проходження співбесіди вступник може подати результати: ЗНО 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях; НМТ 2022 або 2023 року. КБ визначається як середній бал з двох предметів ЗНО (укр. мови та літератури / укр. мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків або середній бал усіх предметів НМТ з підвищенням на 25 відсотків

Вступники можуть підтвердити вибір одного місця навчання в е/кабінеті або (в разі відсутності е/кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП. Подання оригіналів, копій, сканів тощо документів про раніше здобуту освіту для підтвердження вибору місця навчання не передбачене, зберігання цих документів у закладах освіти не вимагається.

Loading