Освіта дорослих. Підвищення кваліфікації.

Сьогодні в Україні запроваджений ринок надання освітніх послуг, метою якого є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни.

12 січня 2023 року зроблено черговий важливий крок на шляху законодавчого врегулювання системи освіти дорослих – на засіданні Верховної Ради України розглянуто та прийнято у першому читанні проєкт Закону України «Про освіту дорослих» (реєстраційний № 7039), розроблений робочою групою при Міністерстві освіти і науки України.

Законопроєкт є надзвичайно актуальним і очікуваним у суспільстві, оскільки він врегульовує і систематизує відносини у системі освіти дорослих та забезпечує розвиток цього складника освіти на середньострокову перспективу.

Варто зазначити, що в області реалізується цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 вересня 2020 року за № 39-34/2020. Наказом начальника обласної військової адміністрації від 22.12.2022 року № 555/2022-н було внесено зміни до вищезгаданої програми, а саме  розділ VІІ «Професійний розвиток педагогічних працівників» доповнено п.7 «Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти області». Даний пункт дає змогу закладам та установам освіти, які мають ліцензії на надання освітніх послуг, проакредитовані освітньо-професійні програми, навчати та підвищувати кваліфікацію дорослого населення із числа педагогічних та науково-педагогічних працівників. Тому, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 24.01.2023 року № 28/2023-р «Про затвердження обсягу регіонального замовлення на підготовку слухачів у 2023 році для закладів вищої та післядипломної освіти» затверджено регіональне  замовлення на підготовку слухачів в обсязі 10800 осіб для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (7100), Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації (1900), Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області (430), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (520), Хмельницького національного університету (650), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (200).

Loading