Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Створення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами

Грудень 20, 2019 Освіта|Інклюзивна освіта|ІРЦ 67 переглядів

станом на 16.12.2019

Організація роботи інклюзивно-ресурсних центрів області
З 01 вересня 2018 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Хмельницької області створено інклюзивно-ресурсні центри на рівні 26 територіальних громад, міст та районних центрів області, відповідно до запланованих, в яких наразі працює 129 фахівців.
Із 26 інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ): 6 розміщено в окремих приміщеннях, 13 – у закладах загальної середньої освіти, 5 – в інших закладах освіти, 2 – в інших закладах (установах).
Є потреба в утворенні ще 2 інклюзивно-ресурсних центрів у місті Хмельницький та 1 – у місті Кам’янець-Подільський, відповідно до розрахункової кількості ІРЦ по відношенню до кількості дитячого населення.
У 2019 році було направлено місцевим бюджетам 800,00 тис. грн. з субвенції державного бюджету на закупівлю обладнання для 4 ІРЦ.
Наразі Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради заплановано у 2019 році відкрити лише один інклюзивно-ресурсний центр, на який з державного бюджету виділено кошти на видатки розвитку у сумі 200,00 тис. гривень. Установу не зареєстровано, кошти не освоєно.
Для надання якісних послуг в інклюзивно-ресурсних центрах проблемою залишається забезпечення кадрами.
Станом на 01 жовтня 2019 року, у 26 ІРЦ кількість штатних одиниць педагогічних працівників становить 129 (55,1 %); технічного та обслуговуючого персоналу – 37,8 (48 %). В той час, як кількість штатних одиниць – педагогічних працівників, затверджених засновником, становить 202 штатні одиниці (86 % від потреби); технічного та обслуговуючого персоналу – 37,8 (48 % від потреби).
Так, потреба фахівців інклюзивно-ресурсних центрів становить 105 осіб (45 %). З них: 16 – практичні психологи (30,8 %), 57 – вчитель-дефектолог (73 %), 23 – вчитель-логопед (44 %), 9 – вчитель-реабілітолог (35 %).
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», з метою якісної підготовки та забезпечення єдиних підходів до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами для інклюзивно-ресурсних центрів області виділено 2 803,00 млн. грн. (140 150,00 грн. – вартість 1 комплекту). Всі 27 інклюзивно-ресурсних центрів вже отримали методики.
27 практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів області пройшли тренінговий курс за програмою «Користування сучасними психодіагностичними методиками», з яких – 18 успішно склали іспит та можуть використовувати в роботі дані комплекти методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 9 чоловік потребують курсової підготовки, оскільки їх прийнято на роботу з вересня 2019 року.
Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів області покладено на обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти, який утворено шляхом реорганізації обласної психолого-медико-педагогічної консультації та введено його до структури та штатного розпису обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Чисельність центру складає 5 штатних одиниць.
Проблеми при організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: неукомплектованість штатної чисельності педагогічних працівників, технічного та обслуговуючого персоналу ІРЦ та недостатній рівень їх фахової підготовки, невідповідність кількості ІРЦ у містах Кам’янець-Подільський, Хмельницький, відповідно до розрахункової кількості ІРЦ по відношенню до кількості дитячого населення.