Шануймо українську мову!

Українська мова самостійна та багатогранна, але водночас залежить від певних факторів, які впливають на її формування та розвиток. До них можна віднести й суржик.

Суржик — це штучне поєднання слів з двох або кількох мов, унаслідок якого створюються їхні нові значення. Зазвичай це слова з української та російської мов.

Українці настільки звикли до суржику, що інколи навіть не помічають його вживання у повсякденному житті. Однак якщо слова з чужої мови вживати бездумно та перекручувати їхній зміст, це дуже засмічує наше спілкування.

Чому важливо відмовитись від суржику?

Навіть розуміючи, що суржик спотворює не тільки українську мову, а й інформацію, яку хоче донести мовець, деякі люди все одно вважають його народним надбанням і асоціюють з чимось рідним та своїм.

Але мало хто знає, що це також фактор, який впливає на нашу мовну ідентичність. Це особливо актуально у час повномасштабної війни з Росією.

Один із міфів російської пропаганди ґрунтується на вигаданому твердженні, що українська мова — це суржик, а справжньої літературної мови в українців досі немає.

Використання суржику в спілкуванні може навіть змінити значення інформації. Це відбувається через те, що мовець може вживати слово у відомому тільки йому значенні, до того ж із численними порушеннями граматичних норм.

Як краще замінити суржик?

Російські слова-покручі настільки добре вкоренилися в українській мові, що мало хто може заперечити їхнє походження з мови ворога. Розглянемо найбільш поширені приклади.

Найчастіше суржик можна почути у вживанні дієслів:

 • получати — отримувати;
 • помниш — пам’ятаєш;
 • підстроюватися — підлаштовуватися;
 • начинати — починати;
 • представте собі — тільки подумайте;
 • мішати — заважати;
 • іздіватися — знущатися;
 • поняв — зрозумів;
 • включити — увімкнути;
 • співставляти — порівнювати;
 • відноситися — ставитися, належати, стосуватися;
 • знімати квартиру — винаймати квартиру.

Не менш поширені також інші форми слів, які ми можемо почути під час спілкування:

 • інакший — інший;
 • хотя — хоча;
 • все рівно — все одно;
 • наоборот — навпаки;
 • нагрузка — навантаження;
 • вопше — взагалі;
 • канєшно — звичайно, звісно;
 • почті — майже;
 • тоже — теж, також;
 • співпадіння — збіг;
 • взамін — замість;
 • бажаючий — охочий;
 • кілька років назад — кілька років тому;
 • чуть не — мало не.

Часто діалекти певних регіонів України заведено вважати різновидами суржику, проте це зовсім не так.

Loading