Представлено результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022

 У фокусі уваги – оцінка здатності учнів 15-річного віку застосовувати знання й уміння з читання, математики і природничо-наукових дисциплін.

За підсумками PISA-2022 безпрецедентне падіння успішності спостерігалося у всіх країнах. Причиною цього може бути тривале дистанційне навчання під час пандемії. В Україні додалася повномасштабна війна. Отримані результати дають змогу виявити основні тенденції у сфері середньої освіти та стануть підгрунттям для розробки політики з ефективного подолання освітніх втрат.

📍 У математичній галузі 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 32% учнів — рівня 3 і вище. Йдеться про здатність школярів застосовувати математичні знання для розв’язання побутових задач, а також мислити конструктивно, логічно й робити обґрунтовані висновки, що є ключовою навичкою 21 століття.
📍 З природничо-наукових дисциплін українські учні показали найвищі результати. Базового рівня грамотності за шкалою PISA досягли 66% українських учнів і учениць. Водночас рівня 3 і вище досягли 36% учнів. Тут йдеться про вміння наукового пояснення явищ, проведення досліджень та оцінки отриманих даних.
📍Нижчі результати спостерігалися в галузі читання. Йдеться про вміння встановлювати причинно-наслідкові звʼязки на основі письмових джерел, виокремлювати головне й розрізняти інформацію з різних типів текстів тощо. 59% учнів досягли базового рівня читацької грамотності, 29% — рівня 3 і вище.

Окрім того, результати PISA-2022 засвідчили, що учні з найбільш уразливих груп, зокрема діти з сільської місцевості, зазвичай відстають від своїх однолітків із великих міст, що може створити нерівні можливості у майбутньому.

💬 «Щоб всі діти були успішними в навчанні й долали труднощі, що впливають на їхнє навчання, освітня система має трансформуватися, аби вона могла швидко реагувати на виявлені прогалини у знаннях і навичках учнів, – зазначила керівниця секції освіти ЮНІСЕФ Еммануель Абріу під час презентації звіту. – Освітній сектор має чимало партнерів, які прагнуть підтримати відновлення навчання дітей в Україні. Це й державний і приватний сектори, і громадянське суспільство, і шкільні спільноти, включаючи батьків і самих дітей. ЮНІСЕФ закликає Міністерство освіти і науки України залучати усю цю мережу партнерів до реалізації національної програми відновлення навчання, щоб мати змогу впроваджувати масштабні заходи з відновлення навчання. Ми будемо раді співпрацювати з урядом, щоб забезпечити всім дітям можливість продовжувати навчання».

👉 Детальніше зі звітом можна ознайомитись за посиланням: bit.ly/47Ijy2qhttp://bit.ly/47Ijy2q

Loading